Zprovoznění V-Monitor

Na začátku sprna 2012 spustilo Ministerstvo Financí zkušební provoz nového mobulu webové aplikace V-Monitor. Funkčnost Monitoring výkazů (V-monitor) je rozšířením stávající funkčnosti Webové aplikace.

Nový modul nově umožňuje následující funkce:

  • Rozšířené možnosti výběrových kritérií a filtrování
  • Sledování stavu zpracování konkrétních výkazů
  • Zobrazení náhledu odeslané zprávy (výkazu) za ÚJ.
  • Zobrazení seznamu aktuálně registrovaných ZO/NZO pro danou ÚJ.

Časový plán Zkušebního provozu:

  • 4. – 7. 8. 2012 Postupná příprava prostředí Webové aplikace pro spuštění Zkušebního provozu.
  • 7. 8. 2012 Publikace uživatelské příručky Webové aplikace rozšířené o popis funkčnosti Monitoring výkazů.
  • 8. 8. 2012 Zahájení Zkušebního provozu.

Uživatelská příručka je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení

Napsat komentář