Změny PAP pro rok 2013

Ministerstvo financí informovalo, že v roce 2013 nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled.

V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2012 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. Tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována.

Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.


Další informace naleznete zde.

Napsat komentář