Změna technické struktury XML výkazů účetní závěrky

Od 1.10.2015 došlo ke změně technické struktury XML výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích a změnách VK, více informací lze najít na následujících odkazech.

Balíček XSD č. 28, který změny obsahuje s popisem:

http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2015-08-13_Balicek-28-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS.zip

Doplňující informace k XSD balíčku 28 včetně číselníku položek:

http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2015-09-23_Informace-k-Balicku-28-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS.zip

Souhrnně zde: http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Související změny budou do pořizovače výkazů zapracovány nejpozději do neděle 11. 10. 2015.

Napsat komentář