Specifika samosprávy

Dva možné způsoby zaslání dat do CSÚIS

Vyhláška č. 383/2009 Sb. v §5 odstavci (4) a (5) připouští dvě varianty pro zasílání dat do CSÚIS. Tyto dva alternativní způsoby byly později pojmenovány Ministerstvem financí jako varianty A a B.

Varianta A je zasílání přímo do CSÚIS, varianta B je zasílání přes krajský úřad.

Obce, DSO a příspěvkové organizace zasílají data do CSÚIS prostřednictvím krajského úřadu, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví. Tam, kde tuto povinnost místně příslušný krajský úřad nestanovil, zasílá každá účatní jednotka (resp. její zodpovědná osoba) výkazy přímo do CSÚIS.

Obce a dobrovolné svazky obcí kromě výkazu Fin 2-12M předají krajskému úřadu i další potřebné údaje vztahující se k výkazu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad.

Termíny

Nehledě na zvolené variantě zasílání dat místně příslušným krajským úřadem, krajský úřad stanovuje termíny pro zaslání jednotlivých výkazů.

Účetní jednotky musí dodržovat mezní termíny stanovené krajským úřadem, které jsou hlavně z důvodu kontroly úplnosti a správnosti předávaných výkazů dřívější, než termíny uvedené ve vyhlášce.


Další specifika jsou popsaná hlavně v příloze č. 2 vyhlášky č. 449/2009 Sb.