Jak si otestovat komunikaci s CSÚIS „nanečisto“

Pro účely otestování komunikace se systémem CSÚIS dalo Ministerstvo financí účetním jednotkám k dispozici aplikaci pro testování třetích stran.

Aplikace slouží hlavně pro:

  • Ověření schopnosti zodpovědné osoby odeslat data pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace
  • Ověření správnosti postupu použitého pro zašifrování zaslané zprávy (za použití testovacího šifrovacího klíče)
  • Ověření správnosti struktury zaslané zprávy na technické úrovni (dle XSD)
  • Ověření schopnosti zodpovědné osoby přistupovat k inboxu pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace umožňující stažení stavové zprávy o výsledku zpracování zaslaných dat

Aplikace neprovádí:

  • Kontrolu na přípustné hodnoty číselníků
  • Obsahovou kontrolu testovacích XML, tj. aplikaci kontrolních vazeb CSÚIS

Vstup do aplikace, přihlašovací údaje a pracovní manuál pro testování lze nalézt v dokumentech ke stažení v části Testování třetích stran. Tato aplikace neslouží pro zaslání finálních výkazů. Výkazy za danné období, pro splnění legislativní povinnosti je nutno zaslat do ostré webové aplikace, případně SOAP klienta!