zo

Registrace ZO/NZO

Vyhláška č. 383/2009 Sb. definuje Zodpovědnou osobu (ZO) následovně:

Osobou zodpovědnou za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje vybraná účetní jednotka. Stejnou ZO (NZO) si může registrovat více účetních jednotek.

Bez registrované zodpovědné osoby nemůže účetní jednotka zasílat data do CSÚIS.

Přehled kroků v rámci procesu registrace:

  1. Účetní jednotka odešle řádně vyplněný pdf registrační formulář v elektronické podobě datovou schránkou na MF (případně v listinné podobě a současně na email registraceZO@mfcr.cz),
  2. MF zašle dopis s přihlašovacím jménem a heslem do webové aplikace účetní jednotce,
  3. Účetní jednotka se přihlásí do inboxu Webové aplikace, stáhne Zajišťovací a identifikační soubor (ZaIS) a předá ho Zodpovědné osobě (Náhradní zodpovědné osobě),
  4. Účetní jednotka potvrdí převzetí ZaIS prostřednictvím nahrání potvrzovacího formuláře do webové aplikace,
  5. MF zašle dopis s dekódovacím kódem k ZaIS zodpovědné osobě,
  6. Zodpovědná osoba dekóduje ZaIS a předá účetní jednotce kontrolní součet,
  7. Účetní jednotka vloží kontrolní součet do potvrzovacího formuláře a ten nahraje do webové aplikace.

Schéma procesu registrace ZO

V případě, že je již Zodpovědná osoba v systému CSÚIS registrována jinou účetní jednotkou, stačí do registračního formuláře vyplnit její registrační číslo. Z výše uvedených kroků tedy stačí provést pouze krok 1.


Detailní návod na vyplnění registračního formuláře je k dispozici v Dokumenty ke stažení (zdroj: www.mfcr.cz)