Sběr a zpracování výkazu PAP za 1. – 3. čtvrtletí 2012

KC IISSP informuje o termínu uzamčení výkazu PAP za 1. – 3. Čtvrtletí 2012, který byl stanoven na 20. 11. 2012. Do uvedeného data je třeba, aby účetní jednotky, které výkaz PAP nezaslaly, nebo se jejich výkaz nachází v chybě, výkaz či opravený výkaz do CSÚIS zaslaly.

Toto se netýká identifikovaných rozdílů a nejasností KRK zjištěných v rámci zkušebního provozu Křížových kontrol.

Dále kompetenční centrum informuje, že pro identifikované rozdíly a nejasnosti zjištěné v rámci Křížových kontrol (KRK) již není dále nutné ze strany účetních jednotek zasílat svoje zjištění o vzniklých rozdílech do Service Desku IISSP.

Doposud zjištěné příčiny vzniklých rozdílů budou promítnuty do aktualizace metodiky KRK, která bude připravena pro zpracování výkazu PAP za rok 2012.

Napsat komentář