portl

Portál IISSP

Portál IISSP je jediná platforma, která umožňuje externím uživatelům přístup přímo do systému CSÚIS. Tento přístup je umožněn pouze správcům kapitol státního rozpočtu a krajským úřadům. Přihlašovací údaje zodpovědné osoby, ani účetní jednotky nelze použít k přihlášení na portál.

Přístup na portál je možný na tomto odkazu, na základě uživatelského jména a hesla.

Funkcionalita portálu umožňuje krajskému úřadu provádět následující úkony nad výkazy obcí, DSO a příspěvkových organizací:

  1. Sledovat proces sběru dat – umožňuje vyhodnotit, které účetní jednotky již zaslaly data, případně s jakou chybou
  2. Vyhodnocovat kontrolní vazby – umožňuje vyhodnotit výsledky obsahových kontrol (VVK a MVK) v rámci jednotlivých výkazů
  3. Analyzovat data ve výkazech – umožňuje provádět pokročilou analýzu a agregace nad daty zaslaných výkazů
  4. Schvalovat sumář finančního výkazu – umožňuje elektronicky schválit sumář za kraj

Jednotlivé oblasti jsou znázorněny na následujícím schématu.

Schéma SAP Portál (zdroj: www.mfcr.cz)

Napsat komentář