Zpřístupněn Pořizovač pro Schvalování účetní závěrky

V rámci Pořizovače výkazů na portále Výkaznictví.cz bylo 5.2.2014 zpřístupněno pořizování výkazu pro Schvalování účetní závěrky, dle XSD schématu, které bylo publikováno Ministerstvem Financí. Jedná se o novou povinnost, kdy jsou vybrané účetní jednotky povinny zasílat informaci o schválení účetní závěrky do CSÚIS ve formě XML.

Informaci o schválení účetní závěrky za rok 2012 je nutno do CSÚIS zaslat do 25.2.2014.

Bližší informace ohledně schvalování účetních závěrek jsou k dispozici na webu MF.

V případě metodických dotazů ohledně obsahové náplně jednotlivých polí výkazu najdete informace na tomto odkazu, nebo kontaktujte Service Desk Ministerstva financí na emailu ServiceDesk@sd-stc.cz.

Napsat komentář