Pilotní provoz PAP

Od 11.6.2012 do 22.6.2012, budou mít možnost všechny účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat PAP, vyzkoušet zaslání tohoto výkazu do CSÚIS.

Základní parametry Pilotního provozu dle Ministerstva Financí:

 • Účast v Pilotním provozu je pro ÚJ dobrovolná.
 • Systém CSÚIS bude na Pilotní provoz připraven tak, aby umožnil příjem výkazu PAP od každé ÚJ, která má povinnost v roce 2012 PAP zasílat.
 • Zaslaná data budou v systému CSÚIS uložena.
 • Nebudou však dále používána ke kontrolám na později zasílaná data od 1.7.2012
 • Zpracování výkazu PAP bude probíhat standardně v produktivním systému CSÚIS.
 • Výkaz se bude zasílat k období 31.3.2012
 • Zaslání proběhne standardně pomocí registrovaných ZO/NZO.
 • Proběhne standardní úvodní zpracování (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování).
 • Dále proběhne uložení do BW a kontroly VVK, MVK, JVK.
 • ZO/NZO budou vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.
 • Pro ÚJ bude zajišťována standardní podpora prostřednictvím Service Desku, stejně jako při zasílání jiných výkazů do CSÚIS.

Pro účely Pilotního provozu Ministerstvo Financí publikovalo novu XSD balíček č. 17 a novou verzi tabulky kontrolních vazeb č. 22.


Veškeré podklady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Napsat komentář