O webu

Výkaznictví.cz je informační portál, který poskytuje aktuální informace v oblasti účetní reformy veřejných financí s důrazem na její technické zajištění – Centrální systém účetních informací státu. Poskytované informace mají zaměření především na samosprávu.

Součástí portálu je i unikátní webový pořizovač výkazů pro účely jednoduchého vytvoření výkazu ve formátu XML, před jeho odesláním do CSÚIS.

Portál čerpá z informací zvěřejňovaných Ministerstvem financí v rámci účetní reformy veřejných financí a z platné legislativy. Nejedná se o aktivitu Ministerstva financí.

Hlavní cíle webu:

  • poskytovat kvalitní informace vybraným účetním jednotkám a jejim partnerům
  • vytvořit komunitu osob zajímajících se o systém CSÚIS
  • pomoci malým účetním jednotkám se zasíláním dat do CSÚIS
  • strukturovat a zpřehlednit dostupné informace o účetní reformě veřejných financí
  • aktivní podpora krajských úřadů

Napsat komentář