Novelizace právních předpisů pro CSÚIS – rok 2013

Byly novelizovány zákony pro rok 2012 a 2013:

  • Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb.,

a související dokumenty:

  • Praktická pomůcka – Souhrn hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví účinných od 1. září 2012,
  • Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky.

A dále byly novelizovány vyhlášky pro rok 2013:

  • Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) – s účinností od 1. 1. 2013 ze dne 21. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  • Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., – s účinností od 1. 1. 2013 ze dne 21. prosince 2012.

Novelizované právní předpisy naleznete v Dokumentech ke stažení.

Napsat komentář