Kam správně zasílat Vaše dotazy

Ministerstvo financí pro účely podpory provozu systému CSÚIS zřídilo jednotné kontaktní místo na mailové adrese servicedesk@spcss.cz.

Na tuto adresu směřujte veškeré dotazy spojené se zasíláním výkazů do CSÚIS, nebo jejich zpracování (validace XML, kontrolní vazby a další stavové zprávy). Stejná adresa slouží i pro metodické dotazy.

Další informace o kontaktních místech Ministerstva financí lze najít zde.

Pouze v případě dotazů na web pořizovač www.vykaznictvi.cz, nebo ke stránkám jako takovým, jsme Vám k dispozici na info@vykaznictvi.cz.