Hromadné zasílání dat do CSÚIS

Dne 3.8.2010 Ministerstvo financí publikovalo novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS – zkráceně Dávkové výkazy.

Tato aplikace je zdarma k dispozici a mezi hlavní funkcionalitu patří:

  • hromadné automatické odesílání více XML do CSÚIS
  • šifrování odesílaných souborů
  • validace pomocí XSD (kontrola struktury odesílaného XML)
  • potvrzení přijetí výkazu do CSÚIS

Výhodou aplikace je, že pomocí ní lze zaslat i jeden výkaz a využít tak její vlastnosti, které značně zjednodušují komunikaci s CSÚIS.

Aplikaci stačí stáhnout, rozbalit na lokální PC a spustit. Následně je třeba vložit ZIP soubor se Zajišťovacími a identifikačními údaji a provést další úpravy nastavení. Detailně je nastavení a používání popsáno v uživatelském manuálu.

Aplikaci a uživatelský manuál najdete ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení v části „Zaslání dat do CSÚIS“.