Datumové pole ve XML

Pole označeno ve vzoru „Sestaveno k“, v hlavičce XML pod názvem elementu„DatumVykazu“ je třeba vyplnit vždy jako datum posledního kalendářního dne vykazovaného období. Pro jednotlivá období lze použít datumy z následujícího přehledu. V případě, že uvedete jiný datum, výkaz bude systémem CSÚIS odmítnut, jakonenaplánovaný.

Tabulka obsahuje výkazy ÚSC, RRRS a PO pro rok 2010, pro následující roky se datumy použíjí obdobně.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha

 • Za 1. čtvrtletí 2010 – 31.3.2010
 • Za 2. čtvrtletí 2010 – 30.6.2010
 • Za 3. čtvrtletí 2010 – 30.9.2010
 • Za 4. čtvrtletí 2010 – 31.12.2010

Přehled o peněžních a o změnách vlastního kapitálu

 • Za rok 2010 – 31.12.2010

Výkaz Fin 2-12M

 • Za 1. čtvrtletí 2010 – 31.3.2010
 • Za 2. čtvrtletí 2010 – 30.6.2010
 • Za červenec 2010 – 31.7.2010
 • Za srpen 2010 – 31.8.2010
 • Za září 2010 – 30.9.2010
 • Za říjen 2010 – 31.10.2010
 • Za listopad 2010 – 30.11.2010
 • Za prosinec 2010 – 31.12.2010