Aktualizace číselníku účetních jednotek

Ministerstvo financí publikovalo formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek.

Tento formulář slouží pro informování kompetenčního centra IISSP v případě, že účetní jednotka vznikla, zanikla, nebo změnila některé údaje. Povinnost informovat o změně skutečností má účetní jednotka dle paragrafu 12, odstavce 1, vyhlášky č. 383/2009 Sb.

Hlavně v případě zániku účetní jednotky je třeba provézt informování kompetenčního centra pomocí formuláře, aby mohla být zrušená účetní jednotka odstraněna z plánu zasílání výkazů CSÚIS.

Doporučený postup dle Ministerstva financí je následující:

  • Povinnost splní ÚJ zasláním vyplněného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz
  • Vlastník číselníku v Kompetenčním centru IISSP následně provede kontrolu.
  • V případě schválení provede úpravu číselníku.
  • Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.

Formulář je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části „Ostatní“.