Metodika křížových kontrol

V uplynulých dnech Kompetenční centrum IISSP publikovalo Metodiku křížových kontrol pro PAP. Hlavním účelem této metodiky je seznámit účetní jednotky a ZO/NZO se způsobem křížových kontrol (KRK). Tyto křížové kontroly jsou zavedeny jako nový typ kontroly od 3. čtvrtletí 2012. Případné chyby v těchto kontrolách nebudou mít ve 3. čtvrtletí 2012 pro danou ÚJ blokující vliv na předání výkazu do PAP do CSÚIS. Po vyhodnocení KRK za 3. čtvrtletí 2012 následně dojde k aktualizaci dokumentu pro sběr a zpracování PAP za rok 2012.

V rámci sběru PAP byl publikován Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů. Vybrané účetní jednotky budou mít k dispozici stejný datový soubor, který je využit ke kontrole i v systému CSÚIS. Budou moci provádět kontroly na platnost IČ ještě před odesláním svých výkazu PAP do CSÚIS.

· Publikované datové soubory obsahují vždy aktuální platnou a předchozí (neplatnou) verzi souboru.

· Soubor obsahuje vždy následující atributy:

o Identifikační číslo

o Obchodní název

o Datum vzniku daného IČ

o Datum zániku daného IČ

· Soubor obsahuje vždy všechna platná IČ + IČ, u kterých došlo k jejich zániku v průběhu roku 2012

· Cílový soubor je ve formátu UNL s oddělovačem PIPE |

· Kódování češtiny: ISO 8859-2 (ISO Latin 2)

· Upozornění: Vzhledem k velikosti souboru (počtu záznamů) jej nelze otevřít běžnými kancelářskými aplikacemi.

· Soubor je určen pro načtení do databázových systémů.


Metodiku křížových kontrol a datový soubor naleznete v Dokumentech ke stažení.

Napsat komentář