Jak si otestovat komunikaci s CSÚIS „nanečisto“

Pro účely otestování komunikace se systémem CSÚIS dalo Ministerstvo financí účetním jednotkám k dispozici aplikaci pro testování třetích stran.

Aplikace slouží hlavně pro:

  • Ověření schopnosti zodpovědné osoby odeslat data pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace
  • Ověření správnosti postupu použitého pro zašifrování zaslané zprávy (za použití testovacího šifrovacího klíče)
  • Ověření správnosti struktury zaslané zprávy na technické úrovni (dle XSD)
  • Ověření schopnosti zodpovědné osoby přistupovat k inboxu pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace umožňující stažení stavové zprávy o výsledku zpracování zaslaných dat

Aplikace neprovádí:

  • Kontrolu na přípustné hodnoty číselníků
  • Obsahovou kontrolu testovacích XML, tj. aplikaci kontrolních vazeb CSÚIS

Vstup do aplikace, přihlašovací údaje a pracovní manuál pro testování lze nalézt v dokumentech ke stažení v části Testování třetích stran. Tato aplikace neslouží pro zaslání finálních výkazů. Výkazy za danné období, pro splnění legislativní povinnosti je nutno zaslat do ostré webové aplikace, případně SOAP klienta!

Napsat komentář