Informační portál MONITOR

Dne 30.4. Ministerstvo financí spustilo základní verzi informačního portálu MONITOR, který čerpá data z Integrovaného informační systému státní pokladny.

Monitor najdete na adrese: http://monitor.statnipokladna.cz.

Cílem portálu je přinést veřejnosti transparentnější pohled na veřejné finance. Monitor umožňuje sledovat finance na všech úrovních státní správy a samosprávy. Na té nejnižší lze vidět informace o hospodaření obcí, přes kraje, ministerstva, až po komplexní informace o státním rozpočtu. Za minulé roky je k dispozici detailní rozklikávací rozpočet, který lze rozbalit až na jednotlivé položky rozpočtové skladby. Pro rok 2013 je k dispozici Schválený rozpočet. Uživatelé si mohou provést srovnání obcí. Do budoucna by měly přibýt nástroje pro detailnější srovnávání nebo dynamickou analýzu. Kompletní dokončení portálu se očekává ke konci roku 2013.

Napsat komentář