Zpracování dat v CSÚIS

Zpracování dat v systému CSÚIS je souslednost kroků, které následují po přijetí výkazu (souboru XML) přes komunikační kanál SOAP nebo přes webovou aplikaci. Většina kroků má kontrolní charakter. Výsledky zpracování v některých krocích jsou zprostředkovány zodpovědné osobě zasíláním stavových zpráv (opět buď to komunikačním kanálem SOAP, nebo do inboxu webové aplikace). Zpracování v některých krocích není online, ale má dávkový charakter.

Hlavní kroky zpracování:

  1. Příjem zprávy (zašifrovaného souboru XML) na komunikační server
  2. Kontrola zodpovědné osoby a šifrování
  3. Kontrola syntaxe – technická kontrola správnosti struktury soubroru XML, zda odpovídá XSD definici
  4. Kontrola obsahu – kontrola uvedených hodnot na platné číselníky a kontrola pomocí algoritmů vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb
  5. Uložení výkazů a nastavení jejich stavů, dle předchozích výsledků zpracování
  6. Analýza dat Ministerstvem financí, případně uživateli z kapitol, nebo krajských úřadů

Souslednost jednotlivých kroků je uvedena na následujícím schématu.

zpracovani

Schéma procesu zpracování dat (zdroj: www.mfcr.cz)