Informace Kompetenčního centra IISSP

Během ledna 2013 bude publikována na webu MF a SP aktualizace Metodiky KRK, která bude platná pro zpracování PAP za rok 2012 a následně pro další zpracování PAP v roce 2013. Po vyhodnocení zkušebního provozu KRK, který probíhal při sběru a zpracování PAP za 1. – 3. čtvrtletí 2012, dojde ke snížení počtu KRK oproti aktuálně platnému znění Metodiky KRK.

Dne 4. 12. 2012 byl ukončen zkušební provoz funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor), součásti Webové aplikace a tato funkčnost byla převedena do standardního rutinního provozu. V případě, že by došlo k odchylce mezi informacemi zobrazenými v Monitoringu výkazů a inboxu, je nutno o tomto stavu informovat Service Desk IISSP.

Napsat komentář