Pořizovač aktualizován pro 1Q 2016

Pro první čtvrtletí roku 2016 došlo ke změně technické struktury XML některých výkazů. Tyto změny byly zapracovány do Pořizovače. Dále byly zapracovány všechny ostatní změny plynoucí z novelizace legislativy platné od 1.1.2016. Nyní je Pořizovač aktuální pro 1Q 2016.

Více informací o změně technické struktury XML lze najít na následujících odkazech.
Balíček XSD č. 32, který změny obsahuje s popisem:
http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2016-03-03_Balicek-c-32-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS_v02.zip

Doplňující informace k XSD balíčku 32 včetně číselníku položek:

http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_PAP_2016_Kody-polozek-UZ-2016_v02.xlsx

Souhrnně zde: http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Pořizovač aktualizován pro 3Q 2015

Změně technické struktury XML výkazů účetní závěrky oznamujeme, že do Pořizovače byly zapracovány všechny změny a nyní je aktuální pro 3Q 2015.

Více informací o změně technické struktury XML lze najít na následujících odkazech.
Balíček XSD č. 28, který změny obsahuje s popisem:
http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2015-08-13_Balicek-28-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS.zip

Doplňující informace k XSD balíčku 28 včetně číselníku položek:

http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2015-09-23_Informace-k-Balicku-28-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS.zip

Souhrnně zde: http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Změna technické struktury XML výkazů účetní závěrky

Od 1.10.2015 došlo ke změně technické struktury XML výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích a změnách VK, více informací lze najít na následujících odkazech.

Balíček XSD č. 28, který změny obsahuje s popisem:

http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2015-08-13_Balicek-28-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS.zip

Doplňující informace k XSD balíčku 28 včetně číselníku položek:

http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Schemata_2015-09-23_Informace-k-Balicku-28-Aktualizace-XSD-schemat-CSUIS.zip

Souhrnně zde: http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Související změny budou do pořizovače výkazů zapracovány nejpozději do neděle 11. 10. 2015.

Publikace dat za 4. čtvrtletí 2014 na informačním portálu MONITOR

Ministerstvo financí informuje, že na specializovaném informačním portálu Monitor Byla publikována rozpočtová a účetní data za 4. čtvrtletí 2014:

http://monitor.statnipokladna.cz/2014/

K datům lze nově přistupovat pomocí analytické části portálu Monitor, která disponuje funkcemi pro podrobnější zobrazení a analýzu dat:

http://monitor.statnipokladna.cz/2014/analyza-info/

Aktualizace Pořizovače dle novely vyhl. č. 410/2009 pro rok 2015

Pro rok 2015 platí novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. Změny budou zapracovány do Pořizovače 5. 4. 2015.

Tato novela má dopad do následujících výkazů, které v Pořizovači vytvoříte:

  • Rozvaha (čtvrtletní)
  • Výkaz zisku a ztrát (čtvrtletní)
  • Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (roční)
  • Schválení účetní závěrky (roční)
  • Příloha (čtvrtletní)

Více podkladů k vyhlášce č. 410/2009 Sb. naleznete v Dokumentech ke stažení.

Publikace dat za 4. čtvrtletí 2013 na informačním portálu MONITOR

Ministerstvo financí informuje, že na specializovaném informačním portálu Monitor Byla publikována rozpočtová a účetní data za 4. čtvrtletí 2013:

http://monitor.statnipokladna.cz/2013/

K datům lze nově přistupovat pomocí analytické části portálu Monitor, která disponuje funkcemi pro podrobnější zobrazení a analýzu dat:

http://monitor.statnipokladna.cz/2013/analyza-info/

Zpřístupněn Pořizovač pro Schvalování účetní závěrky

V rámci Pořizovače výkazů na portále Výkaznictví.cz bylo 5.2.2014 zpřístupněno pořizování výkazu pro Schvalování účetní závěrky, dle XSD schématu, které bylo publikováno Ministerstvem Financí. Jedná se o novou povinnost, kdy jsou vybrané účetní jednotky povinny zasílat informaci o schválení účetní závěrky do CSÚIS ve formě XML.

Informaci o schválení účetní závěrky za rok 2012 je nutno do CSÚIS zaslat do 25.2.2014.

Bližší informace ohledně schvalování účetních závěrek jsou k dispozici na webu MF.

V případě metodických dotazů ohledně obsahové náplně jednotlivých polí výkazu najdete informace na tomto odkazu, nebo kontaktujte Service Desk Ministerstva financí na emailu ServiceDesk@sd-stc.cz.

Spuštění analytické části informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí na začátku prosince spustilo analytickou část informačního portálu MONITOR. Jedná se o rozšíření, které umožňuje veřejnosti detailní analýzu finančních a účetních dat orgánů státní správy i samosprávy formou tvorby vlastních sestav pomocí uživatelských filtrů a rozpadů. Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Vstup do analytické části portále Monitor se základním popisem naleznete zde.

Informační portál MONITOR

Dne 30.4. Ministerstvo financí spustilo základní verzi informačního portálu MONITOR, který čerpá data z Integrovaného informační systému státní pokladny.

Monitor najdete na adrese: http://monitor.statnipokladna.cz.

Cílem portálu je přinést veřejnosti transparentnější pohled na veřejné finance. Monitor umožňuje sledovat finance na všech úrovních státní správy a samosprávy. Na té nejnižší lze vidět informace o hospodaření obcí, přes kraje, ministerstva, až po komplexní informace o státním rozpočtu. Za minulé roky je k dispozici detailní rozklikávací rozpočet, který lze rozbalit až na jednotlivé položky rozpočtové skladby. Pro rok 2013 je k dispozici Schválený rozpočet. Uživatelé si mohou provést srovnání obcí. Do budoucna by měly přibýt nástroje pro detailnější srovnávání nebo dynamickou analýzu. Kompletní dokončení portálu se očekává ke konci roku 2013.