Vítejte na informačním portálu Výkaznictví.cz

Tento portál slouží jako přehledný zdroj informací týkajících se Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Důraz je kladen na oblast samosprávy.

V rámci obecného popisu CSÚIS lze na tomto informačním portálu nalézt metodické informace, popis komponent a zpracování v CSÚIS a popis některých specifik týkajících se územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací.

Dále informační portál obsahuje detailní popis jednotlivých kroků, které musí provézt v rámci komunikace s CSÚIS účetní jednotka, resp. její zodpovědná osoba, tak aby splnila legislativní povinnost zaslat účetní a finanční výkazy do CSÚIS.

Všechny uvedené informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů Ministerstva financí a z platné legislativy. Samotný informační portál není aktivitou Ministerstva financí.

Vlastní postřehy, či otázky mohou návštěvníci portálu sdílet v jednotlivých diskusních skupinách, nebo nahlédnout do odpovědí na často kladené dotazy.

Dále je na portálu Výkaznictví.cz k dispozici zdarma exkluzivně pořizovač výkazů.

Upozornění! 1. 1. 2018 došlo k ukončení podpory Pořizovače, od tohoto data tak není Pořizovač aktualizován dle XSD balíčků vydaných Ministerstvem financí. Vygenerované XML výkazy tak nemusí být validní, tj. nebudou zpracovatelné v CSÚIS.

Hlavní cíle webu:

  • poskytovat kvalitní informace vybraným účetním jednotkám a jejim partnerům
  • vytvořit komunitu osob zajímajících se o systém CSÚIS
  • pomoci malým účetním jednotkám se zasíláním dat do CSÚIS
  • strukturovat a zpřehlednit dostupné informace o účetní reformě veřejných financí
  • aktivní podpora krajských úřadů